January 23, 2009

Artificial fogbow

23.1.2009

Evening gave the opportunity to enjoy foggy weather. Vampires and werewolves were running around. I felt a slight tremble in my back. Creepy voice was whispering: "Markooo Markooo take your lamp!" :) I followed the temptation and took myself to the field.
Finnish were entertained by major display on 9/10 january so today I thought at least I can comfort myself with a fogbow, what surprisingly had the second bow as well.

Täna õhtul oli võimalik nautida udust ilma. Vampiirid ja libahundid jooksid ringi. Tundsin kerget värinat piki oma selga üles ronimas. Judisemapanev hääl sosistas: "Markooo Markooo võta oma lamp!" :) Ma andsin kiusatusele järgi ja läksin väljale. Kui 9/10 jaanuari täiskuu halo lahutas soomlaste meelt siis vähim, mis ma enda lohutamiseks täna teha sain oli udukaar, millel oli üllatuslikul kombel ka teine kaar.

January 7, 2009

Fog corona around the sun.

07.1.2009

Temps were about -5 to -7° C. The droplet size distribution seems to be even and the droplet diameter is about 35µm.

Külma oli -5 kuni -7°. Sellel pildil oleva koroona tekkimiseks vajalikud veepiisakesed on õhus ühtlaselt jaotunud ning piiskade diameeter tundub olevat umbes 35µm.


A strange scattering effect on top of the fog layer.

Imelik hajumise efekt udu pinnal. Paar tundi enne päikeseloojangut tekkis maapinna kohale u. 1-2 m kõrgusele advektiivne udu, mis tekib siis, kui soe õhuvool liigub külmema aluspinna kohale ning jahtub seal alla kastepunkti. Tekivad üli-allajahtunud veepiisad, mis soodsate ilmastikutingimuste mõjul muutuvad jääkristallideks. Seda paraku seekord ei toimunud.

January 3, 2009

Halo statistics in 2008


Note: click on the image for detailed view !

Some halo statistics for 2008. Only 0 halo observations in January! No wonder when browsing the weather observations on EMHI (The Estonian Meteorology and Hydrology Institute) which shows the following information for January '08: 18 days of low level clouds and precipitation, 9 days of fog or minimal visibility and 4 days of sunny weather. Halos started to appear from second half of spring until the end of August. In those days I got approximately 14 days of halos and 36 halo phenomenas per month.

Observations were done mainly in Keila and its surroundings (about 40 km radius).
Innerland and south Estonia regions would provide much more better results. Especially at winter when temperature and wind speed are much more lower and humidity is higher there. In south Estonia snowguns are switched on at winter and due to previously mentioned conditions, ice cristals form and halodisplays are more frequent.
---
Halostatistikat kah. Jaanuarikuu kohta 0 päeva halosid! Imestamiseks ei ole põhjust, kui uurida EMHI ilmavaatluste ajalugu, mille järgi oli meil 18 pilves/kohati pilves ilmaga päeva, 9 päeva udu/minimaalset nähtavust ja 4 päikeselist päeva. Halod hakkasid ilmuma alles kevade teisest poolest kuni augustikuu lõpuni välja. Nendel päevadel sai kirja pandud keskeltläbi 14 vaatluse päeva ja 36 halonähtust kuus.
Vaatlused on tehtud põhiliselt Keilas ja selle lähiümbruses raadiusega u. 40km. Mandri ning Lõuna Eesti regioon annaks kindlasti paremaid tulemusi - eriti talvel, kus õhutemperatuur ja tuulte kiirus on märgatavalt madalam ning on kõrgem õhuniiskus. Lõuna Eestis alustavad talvel tööd lumekahurid, mis eelnimetatud ilmastikutingimuste mõjul paiskavad õhku jääkristalle, milles võivad tekkida halonähtused.