September 18, 2008

Lost & found

08.5.2008 display


Lost and found again, case similar to April's display.
This display shows 9, 18, 20, 22, 24 degree halos, also 9, 20 and 24 column arcs.
Got only 9 images to stack which were shot at solar elevation of 46.7°. The simulation is kindly provided by M.Riikonen.
He used pyramidial columns with 14° tilts and also crystal populations for 22° halo and the poorly defined tangent arc.
(This image made it's way to the Ice Crystal Halos blog as well :))

Kaotatud ja leitud, jälle. Suht sama situatsioon oli Aprillikuu fotodega.
9, 18, 20, 22, 24 kraadised halod kohe kindlasti, lisaks veel 9, 20 ja 24 sammaskaared.
Ainult 9 pildi materjal, 46.7° päikese kõrgusega. Simulatsioon on tehtud M.Riikonen'i poolt. Kasutatud on püramiidikujulisi sammaskristalle 14° kalletega ning kristallipopulatsioone 22° halo ja selle kesiselt väljaarenenud puutujakaare tarvis.


A bit larger images with and w/o usm.
Veidi suuremalt, lisaks usm versioon.


Before the pyramidial show.
Õnnestus pildimaterjali koguda ka sellest, mis eelnes püramiidi-shõule :)

September 16, 2008

August part-7 - August 7s osa

02.8.2008


03.8.2008


07.8.2008


10.8.2008


12.8.2008


14.8.2008
17.8.2008


21.8.2008


22.8.2008


23.8.2008


25.8.2008

August part-6 - August 6s osa

02.8.2008

I was on vacation in Saaremaa for a couple of days. On both days I got some nice images and heavy rain :) Suprisingly the 30$ tent where I spent 2 nights turned out to be quite tough. But I have to mention that it was damn humid inside there :)

Olin saaremaal kaks päeva ümbrust uurimas ja puhkamas. Mõlemal päeval sain päris häid pilte ja kõvasti vihma krae vahele :)
Üllataval kombel osutus 300 kroonine telk, kus ma veetsin 2 ööd, väga vastupidavaks vihmale. Samas peab mainima, et kuradi niiskeks läks seal sees :)Kiipsaare lighthouse.

Kiipsaare tuletorn.

September 15, 2008

August part-5 - August 5s osa

23.8.2008

Nothing special on that day, a weak circumscribed halo at solar altitude of 41.9°. I shot a 10 image stack hoping to reveal the tangent arcs but later when stacking the images a 9° halo showed up. What a nice surprise.

Ei midagi erilist sellel päeval, ainult nõrk piiritletud halo päikese kõrgusel 41.9°. Tegin 10 pilti, et puutujakaari nähtavale saada. Hiljem pilte töödeldes ilmus nähtavale hoopiski 9° halo. Päris kena üllatus.


Applying a Photoshop USM filter reveals the 9° halo which would have been invisible to the naked eye.

Photoshopi usm filter toob 9° halo ilusti välja. Palja silmaga vaadeldes oleks see nähtamatuks jäänud.

August part-4 - August 4s osa

29.8.2008

A strange sundog on right. I wonder how rare is that kind of anomalia ?
I have seen numerous halo images with sundogs around the web but never seen and haven't photographed unusual sundos until now.

5 image stack shot around 16:55 GMT+2. Suns elevation 19°

Imelik päikesekoer paremal. Huvitav, kui haruldane on sellist sorti anomaalia ? Ma olen tuhandeid halofotosid netist vaadanud, kuid siiamaani pole kordagi midagi sellist näinud ega pildistanud. Eks üks kord on ikka esimene kord.

5 pildi kuhi umbes kell 16:55 GMT+2. Päikese kõrgus 19°August part-3 - August 3s osa

14.8.2008

A nice sunset and crepuscular rays display on Tyrisalu Cliff.

Päris kena päikeseloojang ja loojangukiired Türisalu pangal.
17.8.2008
22:15 GMT+2


28.8.2008

August part-2 - August 2ne osa

07.8.2008

I was working outside for quite a while when I spot a fragment of parhelic circle around 11:00 GMT+2

Välitöödel Keila-Joa kandis. Umbes kell 11:00 GMT+2 tekkis taevasse osaline horisontaalring.


A 120° parhelion.

Paranthelion.


Later the thick layer of clouds started to vanish and the almost the full parhelic circle became visible.

Hiljem hakkas ühtlane pilvehägu taanduma ja peaaegu täielik horisontaalring ilmus nähtavale.
A Photoshop USM filter version of the image above.

Sama pilt, mis üleval. Kontrasti ja detaili on suurendatud Photoshop USM filtri abil.

August part-1 - August 1ne osa

06.8.2008

12:30 GMT+2


14:20 GMT+2
I decided to put up my halo gear and started to shooting despite the fact that only 22° halo was visibe.
This 24 image stack + usm didn't reveal nothing except the 22° at solar elevation of 42.7°

Otsustasin siiski enda halo varustuse püsti panna, hoolimata sellest, et ainult 22° halo oli taevas.
See 24 pildi kuhi + usm ei toonud midagi nähtavale peale 22° päikese kõrgusega 42.7°. Seega ei midagi erilist.17:44 GMT+2
Later on that day a nice CZA appeared and I did another image stack at sun's eleavtion of 20.0 - 18.3°. Looks quite good ! Too bad that the mid-level clouds showed up and ruined all the fun.

Hiljem samal päeval tegin uue pildikuhja, et seniidikaar ilusti välja tuua...läks päris pikale kuna tehtud päikese kõrgusega horisondist vahemikus 20.0-18.3°. Juba parem ! Jama, et keskmised pilved lendasid kohale ja rikkusid kogu lõbu.


A few minutes after the last shot I noticed a developing supralatereal arc. I changed the camera position and shot this 8 image stack...at this time the clouds started to dissapear and that was the final stack of the day.

Mõni minut pärast eelmist klõpsu märkasin 46° halo puutujakaare teket ja muutsin kaamera asukohta. 8 pilti selles kuhjas. Umbes samal ajal hakkasid pilved kaduma ning see pilt lõpetas päeva.


September 12, 2008

Some from July - Mõned juulikuust

atm I have no idea what to do with the http://www.mkruselphoto.com/. I'm sure I'm not updating this gallery the way it is now. Blogspot meets my needs for blogging but lacks the gallery function. When looking into closest future I'd like the idea of growing these two into one single site. But now as mentioned earlier I'll post all the new stuff here at first.

Momendil pole mul õrna aimugi mida teha http://www.mkruselphoto.com/'ga.
Kindel on see, et niikaua kui see sait püsib sellisena nagu ta on, ma seda ei uuenda. Praegu pakub mulle Blogspot kõike seda mida vajan, kuid kahjuks puudub sellel korralik galerii funktsioon. Kui vaadata lähitulevikku, siis mulle meeldiks mõte need mõlemad kuidagimoodi kokku kasvatada, integreerida. Kuid nagu eelnevalt mainitud, kõik uus kraam ilmub siia esmajärjekorras.

----------
A setting sun display on 13th July '08 at elevation of 16.4°. A nice CZA was also present.

Loojuv päike 13ndal Juulil '08 kõrgusega 16.4°. Päris kena seniidikaar oli ka taevas.


11.7.08
An upper tangent arc that was really bright but only for a brief time.

See ülemine puutujakaar saavutas sellise heledusastme, mida oli raske mitte märgata, kuid kahjuks ainult mõneks hetkeks.


12.7.08, 21:15


In the 14.7.08 morning at 07:52 GMT+2, at sun's elevation 29 degree.

14.7.08 hommikul, kell 07:52 GMT+2, päikese kõrgusega 29 kraadi.

17.7.08


25.7.08 NLC's.
I was grazy enough to cross whole the yellow rape field which in some places was over 1.7m high. I got soaking wet, I was cold and got yellow all over but somewhat happy that I survived all this :)

Hea foto nimel on inimene kõigeks võimeline. Olin piisavalt hull, et ületada rapsipõld, mis mõnes kohas kõrgus 1.7 meetrini. Ma sain läbimärjaks, mul oli külm ja kattusin pealaest jalatallani kollase sodiga, kuid olin õnnelik, et selle kõik üle elasin. (Fotod ise on muidugi kahtlase väärtusega :9)26.7.08
In that night the divergent light fogbows turned out pretty well despite the strong glow from the opposite direction caused by large NLC's.

Sellel ööl kasutasin tehisvalgust ning udukaared tulid üpris hästi välja hoolimata tugevast valguskumast, mida põhjustasid suured helkivad ööpilved.