April 27, 2009

A hot spring day

27.4.2009

A short lived display. When I finally got out and set up the gear it was too late. Contrails and other low clouds started ruin the show. Not to mention extremely bright and broad sunlight. It was difficult to measure the light so I snap multiple exposures at time to be safe.
---
Kiiresti mööduv vaatemäng. Kui ma lõpuks voodist välja ja õue sain oli juba liiga hilja - kondensatsioonipilved ja muud madalad pilved hakkasid peale trügima. Ka valgus pildistamiseks polnud parimate killast, päike ja pilved selle ümber olid pimestavad, seepärast tegin korraga mitu erineva säriga kaadrit, et kindel olla.
9° halo in the afternoon.
---
9° halo lõuna paiku.
In the evening.
---
Õhtul.

April 23, 2009

Cirrus clouds and halo

23.4.2009


12 frame stack.
---
12 kaadrit.

April 20, 2009

46 degree halo

19.4.2009

A nice display. 46° halo, long tangent arcs and more. Later a high sun Parry arc.
---
Ilus vaatemäng. 46° halo, pikad puutujakaared ja muud halod. Hiljem Parry kaar.

Tangent arcs at its best.
---
Puutujakaared päeva parimas staadiumis.
I suspected 9° halo...in case below it's clearly not.
---
Siin kahtlustasin 9° halo...on näha, et seda pole - on ainult kõige tavalisem väikese halo ring.

April 17, 2009

22 halos in row

16.4.2009

edit: after stacking some images from the same day morning a 9 degree halo showed up.
---
lisa: osad pildid sama päeva hommikust näitavad 9 kraadist halo.
So far April has been very good to me...but still no complex display ! Where are all the odd radius halos !!!

About today: The sky was hazed with thin cirrus clouds...in some parts at least three layers of high clouds. I saw contrails that cast two or three shadows on a layers of cirrus clouds below. Also a lot of stretched out contrails dominated the sky, some of them covered whole the skyview.

Photo below: 16x frames (25 sec. interval) + Photoshop.
---
Siiamaani on Aprillikuu olnud väga hea...kuid ootan juba pikisilmi miskit keerulisemat vaatemängu. Kuhu küll jäävad kõik raadius-halod !!!

Tänasest päevast: Mõned lennukite kondensatsioonipilved heitsid vähemalt kaks või isegi kolm varju nende all olevatele kiudkihtpilvedele. Taevas pidi olema vähemalt kolm kihti neid pilvi lisaks võis näha palju laiaks venitatud kondensatsioonipilvi, millest osad katsid terve taeva.

16x kaadrit (25 sek. intervallidega) + Photoshop.
In the early hours.
---
Varahommikul.

22 halo and faint 46 and 9 halo

17.4.2009

Another day with halos...this time a common 22 degree halo..but after stacking multiple images I got also a really faint 46 and 9 degree halo. Sun's altitude about 40 degree.
---
Veel üks päev halodega...seekord täiesti tavaline 22 kraadine halo. Pärast 12 foto järjestust tulevad nähtavale ka 46 ja 9 kraadine halo. Tõsi küll...palja silmaga neid ei näinud.
Päikese kõrgus horisondist pildistamise ajal umbes 40 kraadi.


12 frames.
---
12 kaadrit.That's what a single frame looks out like.
---
Selline näeb välja üksik kaader.

April 13, 2009

Another day with halo

13.4.2009

April...7 days out of 13 has shown halos, so far so good.
---
Aprill...13 päevast 7 on näidanud halosid, pole paha.

22 halo and upper tangent arc.
---
22 halo ja ülemine puutujakaar.

April 10, 2009

All day halo

10.4.2009

All day display. Not much to say really...only 22° halo. In some point the brightness was blinding bright and then back to medium again. It started to fade few hours before sunset.
---
See halo kestis katkematult terve päeva. Aga kahjuks mitte midagi erilist...ainult 22° halo. Oli momente, mil selle heledus oli pimestav. Alles paar tundi enne loojangut võis hääbumise ilminguid märgata, kõige lõpuks ilmusid päikesekoerad.

12 frame stack.
---
12 kaadrit.14 frames. This stack reveals a faint 46° halo !
---
14 kaadrit üksteise peal, mis paljastab nõrga 46° halo !
April 9, 2009

Moondogs aka Paraselenae

09.4.2009

Moondogs are hard to come by. Probably because it's not every day we can enjoy a full moon and usually people tend to sleep at night :)
---
Kuukoerad ei tule kergelt kätte, sest mitte iga päev ei ole võimalik nautida täiskuud ning inimesd tavaliselt magavad öösel :)


April 4, 2009

Bright halo in Tallinn

04.4.2009
Late sundogs

03.4.2009
Fading circumzenithal arc.
---
Hääbuv seniidikaar.
April 2, 2009

9 degree halo

02.4.2009

First 9° halo in this season. Below an enhanced version from the image processing software. It consists of multiple stack frames + one untouched frame for the ground. This 9° was a sudden burst for only 2 minutes and then it was gone.
---
Esimene 9° halo sellel aastaajal. Et sellist pilti saada peab kasutama mitut abivahendit: kolmjalga ja miskit päikese e. valgusallika blokeerijat - mina kasutan teleskoopvarrast, mille otsa on kinnitatud keevitusklaas. Blokeerija ise on kinnitatud kolmjalale nii, et selle pead koos kaameraga liigutades liigub ka blokeerija kaasa.
Mis on üldse selle põhimõte ja seos halodega ? Eestis tekivad halod valdavalt pilvedesse, mille tihedus ja kate ei pruugi olla ühtlane - see tähendab seda, et ka halo nendes ei ole ühtlane...üks kaar puudub sealt, teine siit. Parim lahendus on mingi aja jooksul teha teatud arv pilte ning need asetada üksteise peale pilditöötlusprogrammis. Kui on tehtud n arv pilte mingi ajaühiku jooksul siis on suur tõonäolisus, et halo tekib kohtadesse, kus n minutit tagasi pilvkate puudus - pilved liiguvad...aga halo päikese ümber ei liigu!


Blokeerija mõte seisneb selles, et keevitusklaas ei lase kõike päikesevalgust läbi. Vastavalt klaasi tumedusastmest jääb selle pinnale valgustäpp. Läbi klaasi lähedalt vaadates näeb ainult päikeseketast ning on sobilik näiteks päikesevarjutuse vaatlemiseks. Kui teha kolmjala pealt 10 fotot 3 minuti jooksul ja need pildid üksteise peale asetada, siis on selgelt näha, et päike on iga pildi peal nihkes, samuti halo selle ümber. Et taolist nihet vältida, kasutan blokeerijat, mis on alati suunatud päikese peale. Igat pilti tehes liigutan kolmjala pead ja katsun päikese saada keevitusklaasi alasse. Mõte seisneb selles, et tänu valgustäpile saan fototöötlusprogrammis päikese nihet korrigeerida kasutades pidepunktiks seda sama valgustäppi e. päikeseketast. Ilma blokeerijata oleks taoline tegevus võimatu, sest päike põletaks pildi välja suures ulatuses ning ei oleks kasutatavat pidepunkti, mille järgi pildid üksteise peale asetada.

Järgnev fototöötlus on omaette teema. Kasutan Photoshop'i, mille viimane versioon CS4 on selle töö mõnevõrra lihtsamaks teinud.
Kuna blokeerijat kasutades läheb omakorda tagataust (maapind) nihkesse, siis olen kasutanud tagatausta joaks eraldi kaadrit, mille liidan hiljem taevaga kokku. Selline tegevus tekitab jällegi lisatööd ning on täielikult maitseasi, kas jätta maapind nihkesse või mitte. Visuaalselt on see silmale meeldivam.Some shots earlier. 4 frame stack at sun's elevation of 21 degree. It's really hard to distinguish whether it's 46° halo or just supralatereal arc besides the common 22° halo.
All the properties refers to 46° - the 22° halo was very bright, there were no 22° upper tangent arc neither infralateral arc. Atm a questionmark remains on 46°.
---
Tehtud mõned kaadrid varem. 4 fotot, kui täpsem olla - päikese kõrgusega horisondist 21 kraadi. Siinkohal on väga raske eristada kas pildil on 46° halo või selle ülemised puutujakaared, sest päikese kõrgusega 15 - 27° mitmed halod kattuvad 46 kraadises regioonis. Kõik näitajad viitavad 46° halole - 22° halo oli väga tugev (kuigi pildid ei õigusta seda), 22° puutekaared puudusid täielikult samuti 46° halo alumised puutekaared. Samuti puudub 46° halo puutekaari iseloomustav roheline ja sinine värvitoon. 46° halo on peaaegu värvusetu v.a punane toon, mida võib siin eristada.
Praegusel juhul jääb ikkagi küsimärk 46° halo puhul.Single frame shots...the 22° halo is still very bright.
---
Üksik kaader...22° halo on ikka veel väga ere.
A faint CZA for a moment.
---
Hiljem nõrk seniidikaar momendiks.


Sun corona and halo.
---
Päikese koroona ja halo. See on märgiks, et jääkristallid, mis on halo tekke põhjuseks hakkavad muutuma veepiiskadeks. (Mõnikord võivad koroona tekitada ka jääkristallid, mis erinevad halosid tekitavatest jääkristallidest sellepoolest, et neil puudub geomeetriline korrapära).


In the morning...a nice sundog
---
Hommikul...päris hea päikesekoer.