October 22, 2008

Crepuscular rays

20.10.2008


Colorful sunset

08.10.2008


October 8, 2008

Misty morning fogbow

08.10.2008
Misty morning and a fogbow.

Udune hommik ja udukaar.

October 4, 2008

A faint Parry arc

27.9.2008
10 image stack + Photoshop usm filter reveals the faint Parry arc, single frame on right side.

10 pildi kuhjamine üksteise peale + usm filtri kasutamine Photoshopis toovad välja nõrga Parry kaare, üksik kaader paremal pool.


A lonely sundog touching the parhelic circle.

Üksik päikesekoer ja horisontaalring.

June radius show

01.6.2008
9 for sure, 20 and 24 are there, but a questionmark remains on 35° halo.

9 päris kindlasti, 20 ja 24 on olemas, 35° puhul jääb küsimärk.


05.6.2008
Some images from this memoriable display. 9,9CA,18,20,22,23PA,24,46, 22 tangent arcs, sundogs, parhelic circle, 120° parhelions. 12 halo forms total, not bad !

Mõned meeldejäävamad raadius-halo pildid sellest päevast. 9,9CA,18,20,22,23PA,24,46, 22 puutujakaared, päikesekoerad, horisontaalring ja paranthelionid. Kokku 12 erinevat halo, pole paha.


Later a partial CZA in contrail.

Hiljem osaline seniidikaar lennuki kondensatsioonipilves.