October 4, 2008

June radius show

01.6.2008
9 for sure, 20 and 24 are there, but a questionmark remains on 35° halo.

9 päris kindlasti, 20 ja 24 on olemas, 35° puhul jääb küsimärk.


05.6.2008
Some images from this memoriable display. 9,9CA,18,20,22,23PA,24,46, 22 tangent arcs, sundogs, parhelic circle, 120° parhelions. 12 halo forms total, not bad !

Mõned meeldejäävamad raadius-halo pildid sellest päevast. 9,9CA,18,20,22,23PA,24,46, 22 puutujakaared, päikesekoerad, horisontaalring ja paranthelionid. Kokku 12 erinevat halo, pole paha.


Later a partial CZA in contrail.

Hiljem osaline seniidikaar lennuki kondensatsioonipilves.

No comments: