December 26, 2008

Halos on snow surface

15.12.2008

22° halo and parhelias on snow.

22° halo ja päikesekoerad lume pinnal.


It was all plate crystals - millions of them, lying on top of each other.

Ainult kuusnurksed plaadikujulised jääkristallid - milljoneid, kõik üksteise kukil.


Later I went back and got a nice moon display. I was lucky, after that shot the clouds approached and that was it. I managed to shoot three shots of total - not enough for stacking. A single frame below.

Hiljem läksin tagasi ja sain nõrga kuuhalo jääpinnal. Peale kolme kaadrit tekkisid pilved ja see oli kõik selleks päevaks.


15.12.2008

Some shots from day before.

Mõned kaadrid päev varem.

1 comment:

Ágnes Kiricsi said...

That's a nice catch, Marko!