February 20, 2009

Complex halo dispaly

19.2.2009

Pretty good start of 2009. First complex halo display this year.
First image in row includes 14, second one 13 frame stack.
22° halo, sundogs, 22° tangent arcs, supralatereal arcs, CZA, parhelic circle, upper suncave Parry arc.
Sun's altitude 20-21° above the horizon.
---
Päris hea 2009 aasta algus. Esimene keerulisem halo vaatemäng sellel aastal.
Esimene sellest reast 14, teine 13 kaadrit üksteise peal.

22° halo, päikesekoerad, 22° puutujakaared, 46° puutujakaared, seniidikaar, horisondiring, Parry kaar.
Päikese kõrgus 20-21° horisondist.


12 stack.
---
12 pilti.


Images form the same day taken a few hours apart.
---
Samal päeval mõnetunniste vahedega tehtud pildid.


1 comment:

Ágnes Kiricsi said...

Very pretty display!