May 19, 2009

Bus stop optics

17.5.2009

Bus stop glass panel edges are polished in a way that allows sunlight refract and form a colorful sun light specter. It only happens on a certain time of the day...depending on the angle and direction of the light. Picture taken at 09:45.
---
Bussipeatuse optikanähtused. Klaaspaneelide servad on lihvitud sellisel viisil, mis paneb päikesevalguse murduma ja moodustub värviline päikesevalguse spekter. See tekib päevas ainult kindlal ajal...sõltuvalt valguse langemise nurgast ja suunast. Pildistatud kell 09:45.


No comments: