September 18, 2008

Lost & found

08.5.2008 display


Lost and found again, case similar to April's display.
This display shows 9, 18, 20, 22, 24 degree halos, also 9, 20 and 24 column arcs.
Got only 9 images to stack which were shot at solar elevation of 46.7°. The simulation is kindly provided by M.Riikonen.
He used pyramidial columns with 14° tilts and also crystal populations for 22° halo and the poorly defined tangent arc.
(This image made it's way to the Ice Crystal Halos blog as well :))

Kaotatud ja leitud, jälle. Suht sama situatsioon oli Aprillikuu fotodega.
9, 18, 20, 22, 24 kraadised halod kohe kindlasti, lisaks veel 9, 20 ja 24 sammaskaared.
Ainult 9 pildi materjal, 46.7° päikese kõrgusega. Simulatsioon on tehtud M.Riikonen'i poolt. Kasutatud on püramiidikujulisi sammaskristalle 14° kalletega ning kristallipopulatsioone 22° halo ja selle kesiselt väljaarenenud puutujakaare tarvis.


A bit larger images with and w/o usm.
Veidi suuremalt, lisaks usm versioon.


Before the pyramidial show.
Õnnestus pildimaterjali koguda ka sellest, mis eelnes püramiidi-shõule :)

No comments: