September 15, 2008

August part-1 - August 1ne osa

06.8.2008

12:30 GMT+2


14:20 GMT+2
I decided to put up my halo gear and started to shooting despite the fact that only 22° halo was visibe.
This 24 image stack + usm didn't reveal nothing except the 22° at solar elevation of 42.7°

Otsustasin siiski enda halo varustuse püsti panna, hoolimata sellest, et ainult 22° halo oli taevas.
See 24 pildi kuhi + usm ei toonud midagi nähtavale peale 22° päikese kõrgusega 42.7°. Seega ei midagi erilist.17:44 GMT+2
Later on that day a nice CZA appeared and I did another image stack at sun's eleavtion of 20.0 - 18.3°. Looks quite good ! Too bad that the mid-level clouds showed up and ruined all the fun.

Hiljem samal päeval tegin uue pildikuhja, et seniidikaar ilusti välja tuua...läks päris pikale kuna tehtud päikese kõrgusega horisondist vahemikus 20.0-18.3°. Juba parem ! Jama, et keskmised pilved lendasid kohale ja rikkusid kogu lõbu.


A few minutes after the last shot I noticed a developing supralatereal arc. I changed the camera position and shot this 8 image stack...at this time the clouds started to dissapear and that was the final stack of the day.

Mõni minut pärast eelmist klõpsu märkasin 46° halo puutujakaare teket ja muutsin kaamera asukohta. 8 pilti selles kuhjas. Umbes samal ajal hakkasid pilved kaduma ning see pilt lõpetas päeva.


No comments: